Vážení zákazníci,

napriek vysokému stupňu IT ochrany bola naša spoločnosť dňa 08.07.2024 informovaná prevádzkovateľom webhostingu našej webovej stránky www.cool-shop.sk o možnom úniku dát z našej databázy e-shopu kvôli kybernetickému útoku. Samotné dopady na možné odcudzenie osobných údajov sú momentálne v procese vyšetrovania.

Z uvedeného dôvodu sme bezodkladne pristúpili:

  • k obmedzeniu aktívneho režimu nášho e-shopu,
  • k zmene všetkých interných a externých prihlasovacích účtov a hesiel,
  • k podrobnej, komplexnej a systematickej analýze príčin útoku, aktivity útočníkov a ich prípadnému prístupu k dátam,
  • ku komplexnému auditu všetkých bezpečnostných opatrení,

Predmetnú situáciu riešime so zodpovednými štátnymi orgánmi, najmä s Úradom na ochranu osobných údajov SR a vynakladáme maximálne úsilie k zabráneniu vzniku akýchkoľvek negatívnych dopadov na Vaše práva.

Napriek týmto opatreniam Vás prosíme o maximálnu obozretnosť a v prípade, ak budete mať v najbližších dňoch akékoľvek indície týkajúce sa zneužitia Vašich osobných údajov či pochybnosti o skutočnom pôvode správ a informácií (najmä s poukazom na podozrivé e-maily a SMS správy), neváhajte nás obratom kontaktovať na telefónnom čísle zodpovednej osoby, a to na 0918730474 . alebo emaily tonkovicovaa@gmail.com.

V prípade, ak obdržíte podozrivý e-mail alebo SMS správu s prelinkovaním na webový odkaz, odporúčame na tieto webové odkazy neklikať ani nedvíhať podozrivé hovory.

V prípade potreby alebo konzultácie sme Vám plne k dispozícii.

Po dôkladnej kontrole a aktulizácii e-shopu vám budeme znovu k dispozícii a určite sa budeme revanžovať zľavou.

Ďakujeme za Vašu podporu, o vývoji situácie Vás budeme priebežne informovať.

Adriana Kozolka Tonkovičová